Spørring – håndtering av menneskerettigheter og… View

Som et ledd i at Åpenhetsloven trådte i kraft i juni 2022, ber vi våre leverandører om å besvare spørsmål knyttet til deres arbeid med menneskerettigheter, arbeidsforhold internt samt risikovurdering av verdikjeden. På forhånd takk. 

Mvh Finnsnes Dykk & Anleggservice AS

 

Spørring - håndtering av menneskerettigheter og arbeidsforhold internt
0% Gjennomført
1 av 6

Generelt

Har dere en Code of Conduct eller tilsvarende for ansatte?
Hva slags arbeidsforhold (HMS) er det i selskapet, respekteres organisasjonsfrihet og arbeidstakerrettigheter, praktiseres null-toleranse for diskriminering?
Har dere en menneskerettspolicy?
Har de ansatte tilgang til en eller flere varslingskanaler?

Spørreverktøy levert av Frifugl AS/www.frifugl.no