Riving

Spesialkompetanse innen rivingsarbeider

TP MASKIN AS har spesialkompetanse og spesialutstyr for alle typer rivingsarbeider, og våre tjenester er etterspurt over hele Nord-Norge. Vi har opparbeidet oss bred kunnskap innenfor kartlegging og handtering av avfall.

De siste årene har vi satset tungt på dette området, og vi tar oppdrag i hele Nord-Norge – se referanser for rivingsarbeider her. Før rivingen av en bygning eller konstruksjon starter, utarbeides miljøsaneringsrapport og avfallsplan. Disse beskriver avfallsfraksjoner, mengder og eventuelt miljøfarlige komponenter som finnes i bygningen som blir avdekket gjennom prøver av materialene.

Før rivingsarbeidet starter sanerer vi alt av inventar, elektrisk anlegg, miljøfarlig avfall, vinduer, gipsplater og gulvbelegg iht. miljøsaneringsrapport og avfallsplan.

Antall avfallsfraksjoner varierer på prosjektene, noe som avhenger av mengde fraksjon på prosjektet og lokale mottaksordninger.

Vi transporterer alt avfallet selv og vi samarbeider nært med flere avfallsmottak. Kunden kan være trygg på at rivingen og avfallshandteringen blir ivaretatt på en miljøriktig måte.

Vi disponerer en topp moderne maskinpark som gjør oss i stand til å rive opp til 20 meters høyde. Om konstruksjonen består av tre, betong eller metall er det ingen hindring, vi har utstyr til å rive alt!

Vi har utført en rekke rivinger og oppryddinger etter branner, og ved flere anledninger har vi vært på stedet før brannen har vært slukket. Vi kan bistå med kontrollert katastroferiving for å sikre bygg, midlertidig eller permanent.

Vi har maskinene, mannskapene og erfaringen som skal til for å kunne utføre dette – og vi stiller opp på kort varsel.