Graving og anleggsvirksomhet

Anleggsvirksomhet er vårt kjerneområde, og vi påtar oss alle typer arbeider innenfor dette segmentet. Våre hovedkunder befinner seg innenfor det profesjonelle og det offentlige markedet. Vi har mange oppdrag som hovedentreprenør, men samarbeider også med andre dyktige selskaper som underentreprenør, som Aktør, Hamco Entreprenør, Nor-Team, Storegga Entreprenør, Polarhus, NCC, Veidekke, LNS m.fl.

Vi graver og sprenger tomter, transporterer masser, graver grøfter, bygger veier, parkeringsplasser, forstøtningsmurer, fjernvarmeanlegg, renseanlegg, boligfelt, idrettsanlegg, bensintekniske anlegg, legger vann- og avløpsledninger og dreneringer.

Er du innom Finnsnes skal det godt gjøres om du ikke har vært innom bygg som vi har vært med å bygget, kjørt i gater som vi har rehabilitert, eller drukket vann fra vannledninger som vi har levert og montert.

Etter mer enn 22 år i bransjen, har vi opparbeidet en solid kompetanse og lokalkunnskap. Våre kunder vet hvem vi er og hva vi står for. Mange av oppdragene kommer etter anbudsrunder, men også etter anbefalinger i markedet. Det tar vi som et tegn på at vi har opparbeidet stor tillit!