Spørring – Håndtering av åpenhetsloven

Spørring – håndtering av menneskerettigheter og arbeidsforhold internt
0% Gjennomført
1 av 6

Generelt

Har dere en Code of Conduct eller tilsvarende for ansatte?
Hva slags arbeidsforhold (HMS) er det i selskapet, respekteres organisasjonsfrihet og arbeidstakerrettigheter, praktiseres null-toleranse for diskriminering?
Har dere en menneskerettspolicy?
Har de ansatte tilgang til en eller flere varslingskanaler?